parallax background

Za co odpowiada przewoźnik w razie uszkodzenia przesyłki? Czego może żądać uprawniony? Ograniczenia w odpowiedzialności przewoźników za szkodę w przesyłce.

24 sierpnia 2019