18 lipca 2019

Kara umowna za nieterminowe dostarczenie dokumentów przewozowych

Przewoźnicy przy wykonywaniu swoich zleceń mogą spotkać się dość często z wzorcami „zleceń przewozowych”, „zleceń spedycyjnych czy też „zleceń transporotowych” z postanowieniami (najczęściej zaszytymi gdzieś pośród blisko pięćdziesięciu innych) w których zastrzeżono karę umowną na „nieterminowe dostarczenie dokumentów przewozowych”.
11 lipca 2019

Nienależyte wykonanie umowy nie zwalnia z obowiązku zapłaty

W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić kwestie, która wydaje się pojawiać bardzo często w relacjach nie tylko pomiędzy przewoźnikami, a ich zleceniodawcami, ale generalnie w obrocie gospodarczym (konsumenckim również, ale zdecydowanie rzadziej).
4 lipca 2019

Spedytor, przewoźnik umowny składa oświadczenie o potrąceniu – co zrobić?

Kto nie miał styczności z praktyką przedsiębiorstw spedycyjnych czy transportowych, które na przewoźników, wykonujących ich zlecenia nakładają różnego rodzaju obciążenia, które wynikły ich zdaniem z nieprawidłowego wykonania umowy?
27 czerwca 2019

Poznajmy się

Nazywam się Mariusz Stankiewicz, jestem adwokatem, wspólnikiem w Stępień Stankiewicz Kancelaria Adwokacka s.c.